17. Centrum Medyczne im. Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Radzyminie

Projekt: Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacji pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego

Lider Projektu: Województwo Mazowieckie

Partner Projektu: Centrum Medyczne im. Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Radzyminie

Celem projektu „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacji pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego” jest zwiększenie możliwości diagnostycznych, ratowniczych i medycznych na terenie Województwa Mazowieckiego w związku z epidemią. Dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej w wysokości blisko 415 mln zł możliwe było wyposażenie wybranych podmiotów leczniczych w niezbędny sprzęt i środki ochrony indywidualnej (w ramach sfinansowania zakupów, umów użyczenia lub darowizny), a także sfinansowanie inwestycji polegających na dostosowaniu pomieszczeń tychże placówek do pracy w warunkach epidemii. W realizowanym przez Województwo Mazowieckie projekcie wzięło udział ponad 70 partnerów z całego województwa.

Partnerstwo w Projekcie dało Centrum Medycznemu im. Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Radzyminie możliwość utworzenia nowej Pracowni Tomografii Komputerowej oraz modernizację Pracowni Rentgenodiagnostyki, co wpłynęło na rozwój całego Zakładu Diagnostyki Obrazowej.

Ponadto w ramach Projektu Centrum otrzymało również ambulans typu A z wyposażeniem oraz nowoczesny sprzęt medyczny:

  • tomograf komputerowy z wyposażeniem,
  • aparat RTG cyfrowy z wyposażeniem,
  • cyfrowy aparat RTG z wyposażeniem,
  • 5 pomp infuzyjnych strzykawkowych,
  • 3 aparaty do wysokoprzepływowej terapii tlenowej wraz z jednorazowymi akcesoriami.

Zdjęcia z archiwum Centrum Medycznego w Radzyminie