20. Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie

Projekt: Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacji pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego

Lider Projektu: Województwo Mazowieckie

Partner Projektu: Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie

Celem projektu „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacji pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego” jest zwiększenie możliwości diagnostycznych, ratowniczych i medycznych na terenie Województwa Mazowieckiego w związku z epidemią. Dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej w wysokości blisko 415 mln zł możliwe było wyposażenie wybranych podmiotów leczniczych w niezbędny sprzęt i środki ochrony indywidualnej (w ramach sfinansowania zakupów, umów użyczenia lub darowizny), a także sfinansowanie inwestycji polegających na dostosowaniu pomieszczeń tychże placówek do pracy w warunkach epidemii. W realizowanym przez Województwo Mazowieckie projekcie wzięło udział ponad 70 partnerów z całego województwa.

Celem udziału w Projekcie Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie było jak najszybsze doposażenie placówki w sprzęt niezbędny do walki z wirusem SARS-CoV-2. Dzięki otrzymanemu wsparciu udało się wzmocnić odporność systemu ochrony zdrowia w jego kluczowych obszarach oraz zapewnić pacjentom niezbędną pomoc. Zakres zadań w projekcie obejmował wydatki związane z: niezbędną aparaturą medyczną i diagnostyczną (wraz z adaptacją pomieszczeń niezbędną do uruchomienia tej aparatury), robotami remontowo-budowlanymi, zakupem środków ochrony jednorazowej i dezynfekcji, co w efekcie przyczyniło się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców oraz ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa. Do Szpitala MSWiA często trafiali pacjenci obciążeni też innymi jednostkami chorobowymi i wymagający zabiegów operacyjnych. Ponadto pacjenci, którzy przechorowali koronawirusa, często prezentują nie tylko problemy oddechowe, ale także różnorodne zaburzenia neurologiczne, których skutkiem są zagrażające życiu udary niedokrwienne mózgu czy krwotoki wewnątrzczaszkowe. Zakup sprzętu medycznego pozwolił zapewnić pacjentom najwyższy standard zabiegów ratujących zdrowie, a nierzadko zabiegów operacyjnych ratujących życie.

Autor zdjęć: Grzegorz Witkowski, Dział Inżynierii Medycznej CSK MSWiA w Warszawie