38. Zdrowy kręgosłup u uczniów radomskich szkół podstawowych

Projekt: Zdrowy kręgosłup z MWOMP w Płocku O/Radom

Beneficjent: Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy

W Szkołach Podstawowych działających na terenie Radomia przeprowadzono kompleksowy projekt mający na celu poprawę stanu zdrowia dzieci z chorobą kręgosłupa. Działania objęły profilaktykę i rehabilitację wad postawy u uczniów. Szczególną uwagę zwrócono na wczesne wykrywanie wad rozwojowych.

Z efektów pomocy z Unii Europejskiej skorzystało 121 uczniów z klas I-VI, a także 120 rodziców i opiekunów. W projekcie uczestniczyli również lekarze, pielęgniarki i nauczyciele. Uczniowie wzięli udział w grupowych zajęciach profilaktycznych gimnastyki korekcyjnej prowadzonych przez wykwalifikowanych fizjoterapeutów. Dodatkowo dzieci skorzystały z wsparcia psychologów, którzy poprzez pogadanki, gry i zabawy motywowali je do ćwiczeń. Młodzi mieszkańcy Radomia pracowali również nad wyrobieniem nawyku prawidłowej postawy oraz nauką ćwiczeń do samodzielnej realizacji w domu.

W ramach projektu zrealizowane zostały takie zadania jak: kwalifikacja uczestników do projektu, działania informacyjno-edukacyjne grup objętych wsparciem oraz interwencja terapeutyczna.

Zdjęcia z archiwum Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy