36. Program badań przesiewowych słuchu uczniów klas pierwszych szkół podstawowych z terenu Mazowsza

Projekt: Program badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych z województwa mazowieckiego w roku szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019 (41 dofinansowanych projektów)

Beneficjent: Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu

Program badań przesiewowych słuchu dla uczniów z województwa mazowieckiego był pierwszym tak kompleksowym działaniem w Unii Europejskiej oraz na świecie, które objęło cały region administracyjny kraju i zostało zrealizowane we współpracy z władzami samorządowymi, kuratorium oświaty, pracownikami szkół, lekarzami, a także pielęgniarkami podstawowej opieki zdrowotnej. W programie uczestniczyło ponad 39 tys. uczniów  z klas pierwszych szkół podstawowych z 37 powiatów i 4 miast na prawach powiatu.

Program ten jest największym regionalnym przedsięwzięciem Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu na Mazowszu, którego celem było wczesne wykrywanie zaburzeń słuchu u dzieci rozpoczynających edukację szkolną. Zrealizowane działania objęły:

  • akcje informacyjne,
  • spotkania informacyjno-edukacyjne dla rodziców w szkołach podstawowych,
  • badania przesiewowe słuchu dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych,
  • konferencje szkoleniowe dla personelu medycznego.

Jakie cele udało się osiągnąć dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej?

  • zahamowanie dalszego rozwoju zaburzeń słuchu i powikłań związanych z wykrytym niedosłuchem,
  • obniżenie kosztów leczenia uszkodzonego słuchu i związanych z tym powikłań,
  • zminimalizowanie konsekwencji wad słuchu poprzez odpowiednie działania terapeutyczne,
  • zwiększenie świadomości rodziców, pracowników oświatowych na temat czynników powodujących nabyte wady słuchu oraz ich objawy,
  • poszerzenie wiedzy z zakresu profilaktyki uszkodzeń słuchu i higieny słuchu,
  • zniwelowanie ograniczeń w rozwoju edukacyjnym i społecznym dzieci poprzez wcześnie podjęte leczenie wykrytych zaburzeń słuchu.

Zdjęcia z archiwum Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu