37. Rehabilitacja dzieci z chorobą kręgosłupa w Radomiu, Płocku, Gminie Brudzeń Duży oraz Stara Biała

Projekt: Rehabilitacja dzieci z chorobą kręgosłupa z klas I-VI (4 projekty zrealizowane wśród uczniów szkół z Radomia oraz Płocka, a także gmin Brudzeń Duży oraz Stara Biała)

Beneficjent: Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy

Celem działań zrealizowanych przez Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy była poprawa stanu zdrowia dzieci z chorobą kręgosłupa. Szczególną uwagę zwrócono na wczesne wykrywanie wad rozwojowych. To wszystko wymagało zaangażowania rodziców, opiekunów, fizjoterapeutów, lekarzy i pielęgniarek podstawowej opieki zdrowotnej.

Uczniowie szkół podstawowych z Radomia, Płocka, gminy Brudzeń  Duży oraz Gminy Stara Biała uczestniczyli w grupowych zajęciach profilaktycznych gimnastyki korekcyjnej prowadzonych przez wykwalifikowanych fizjoterapeutów. Dodatkowo dzieci skorzystały z wsparcia psychologów, którzy poprzez pogadanki, gry i zabawy motywowali je do ćwiczeń. Pod czujnym okiem ekspertów uczniowie pracowali nad wyrobieniem nawyku prawidłowej postawy oraz nauką ćwiczeń do samodzielnej realizacji w domu. Zadbano również o rozpowszechnianie wiedzy o zdrowym stylu życia.

Jakie efekty udało się osiągnąć dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej?

  • W projekcie realizowanym w Płocku uczestniczyło 164 dzieci z klas I – VI Szkół Podstawowych, 161 rodziców/opiekunów oraz 10 lekarzy/pielęgniarek POZ.
  • W projekcie realizowanym w Radomiu uczestniczyło 60 dzieci z klas I – VI Szkół Podstawowych, 60 rodziców/opiekunów oraz 10 lekarzy/pielęgniarek POZ.
  • W projekcie realizowanym w gminie Brudzeń Duży uczestniczyło 67 dzieci z klas I – VI Szkół Podstawowych, 64 rodziców/opiekunów oraz 11 lekarzy/pielęgniarek POZ/nauczycieli
  • W projekcie realizowanym w gminie Stara Biała oraz Radzanowo uczestniczyło 70 dzieci z klas I – VI Szkół Podstawowych, 65 rodziców/opiekunów oraz 11 lekarzy/pielęgniarek POZ/nauczycieli

Zdjęcia z archiwum Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy