41. Rozwój e-platformy medycznej dla mieszkańców subregionu siedleckiego

Projekt: Rozbudowa funkcjonalna e-platformy medycznej dla mieszkańców subregionu siedleckiego

Beneficjent: Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.

Dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach skupił się na rozwoju technologii pozwalających pacjentom korzystać z systemu e-zdrowia. Priorytetem była informatyzacja placówki, a przede wszystkim świadczenie usług medycznych drogą elektroniczną. Wszystko po to, aby zapewnić pacjentom najwyższy poziom opieki, usprawnić zarządzanie szpitalem, zapewnić sprawny przepływ informacji medycznej oraz ograniczyć koszty.

Szpital wyposażono w infrastrukturę teleinformatyczną, nowy sprzęt, uruchomiono system elektronicznej dokumentacji. Zbudowano stabilny e-system informacyjny oraz uruchomiono indywidualny profil Pacjenta. System elektronicznej dokumentacji medycznej umożliwia dostęp, tworzenie, gromadzenie oraz wymianę wiarygodnych informacji, pozwala racjonalnie planować kierunki działań dotyczących ochrony zdrowia.

Wdrożenie systemu informacyjnego poprawiło poziom obsługi pacjentów, zwiększyło dostępność do informacji na temat stanu zdrowia, historii choroby, wyników badań czy umówionych wizyt. W rezultacie realizacja projektu stworzyła infrastrukturę teleinformatyczną umożliwiającą pacjentom dostęp do indywidualnego konta pozwalającego na skorzystanie z dostępu do elektronicznej dokumentacji medycznej, e-korespondencji, e-ankiety, e-wywiadu lekarskiego, e-deklaracji POZ, e-konsultacji, e-rejestracji, e-bazy wiedzy oraz e-wirtualny spacer.

Autorka zdjęć: Bożena Mędza

Źródło: Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach