39. Wielofunkcyjny system do terapii i rehabilitacji wykorzystujący zaawansowane technologie

Projekt: „Wielofunkcyjny system do terapii i rehabilitacji wykorzystujący zaawansowane technologie ICT”

Beneficjent: Med & Life Sp. z o.o.

Dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej powstało innowacyjne rozwiązanie znajdujące zastosowanie w terapii urazów, bólów, czy schorzeń narządu ruchu. System składa się z urządzenia zasilająco-sterującego oraz aplikatorów wytwarzających sygnały terapeutyczne. Zaawansowany interfejs użytkownika z zestawem aplikacji i narzędzi teleinformatycznych z kolei umożliwia zdalną obsługę. Firma Med&Life zrealizowała projekt we współpracy z Instytutem Tele i Radiotechnicznym w Warszawie. Do współpracy zaproszono również lekarzy różnych specjalności, fizjoterapeutów i samych pacjentów. Wśród zastosowanych rozwiązań są m.in. łącza Wi-FI, Bluetooth, możliwość do korzystania na urządzeniach mobilnych, zdalna diagnostyka urządzenia i aktualizacja oprogramowania. Produkt dopasowany jest do potrzeb osób niedosłyszących i niedowidzących. Ponadto, panel użytkownika został zaprojektowany w dwóch wersjach językowych.

Wyrób jest przystosowany zarówno do stosowania w placówkach opieki zdrowotnej (szpitale, ambulatoria) jak i w warunkach domowych, co pozwala na szerokie zastosowanie.  W czasie pandemii COVID-19 (w okresie trwałości projektu) miała miejsce certyfikacja wyrobu na rozszerzenie wskazań medycznych do stosowania w zakresie wzmocnienia układu odpornościowego. W wyniku rozszerzenia wskazań wyrób został włączony do aktywnego zastosowania m.in. w postępowaniu szpitalnym na oddziałach i w rehabilitacji pocovidowej. Jest to możliwe poprzez: 

  • zapewnienie pacjentom dostępu do nowych form świadczeń medycznych i zwiększenie skuteczności leczenia,
  • zastosowanie w leczeniu hybrydowym Covid-19, co jest szczególnie istotne w warunkach ograniczenia dostępu do świadczeń medycznych tej grupy pacjentów,
  • możliwość bezpiecznych zabiegów w okresie pandemii u pacjentów wymagających izolacji.

Urządzenie będące rezultatem projektu zarejestrowane jest w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych jako wyrób medyczny klasy IIa do terapii i rehabilitacji o nazwie handlowej Viofor S i Viofor S PRO i jest częścią wyrobów rodziny Viofor. Aktualnie wyrób ma zastosowanie m.in.: w realizacji zadań statutowych Fundacji Odbudowy Odporności w Centrum Pomocy Humanitarnej PTAK w Nadarzynie – największym w Europie punkcie relokacji uchodźców z Ukrainy.