42. Informatyzacja Instytutu Matki i Dziecka

Projekt: „Informatyzacja Instytutu Matki i Dziecka w celu wprowadzenia elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją medyczną oraz świadczenia usług on-line”

Beneficjent: Instytut Matki i Dziecka

Partnerzy w projekcie: Samodzielny Zespół Publicznych ZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym, Samodzielny Publiczny ZOZ w Kołbieli, Samodzielny Publiczny ZOZ w Celestynowie i Samodzielny Zespół Publicznych ZOZ w Wieliszewie.

Dzięki funduszom europejskim w Instytucie Matki i Dziecka wdrożono system teleinformatyczny obejmujący zarządzanie dokumentacją medyczną i świadczenie usług on-line. Powstała Elektroniczna Dokumentacja Medyczna i Elektroniczny Obieg Dokumentów. Dzięki współpracy z placówkami partnerskimi z terenów wiejskich osiągnięto większą skalę i siłę oddziaływania projektu. Działania zrealizowano we współpracy z Samodzielnym Zespołem Publicznych ZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym, Samodzielnym Publicznym ZOZ w Kołbieli, Samodzielnym Publicznym ZOZ w Celestynowie i Samodzielnym Zespołem Publicznych ZOZ w Wieliszewie.

Planując funkcjonalności systemu Instytut Matki i Dziecka brał pod uwagę potrzeby pacjentów określone na podstawie badania ankietowego. W efekcie w ramach projektu wprowadzono 8 e-usług umożliwiających pełne załatwienie sprawy:

  • E-obchód: usługa skierowana do pacjentów i lekarzy, polegająca na stworzeniu indywidualnej dokumentacji medycznej w postaci multimedialnego rekordu medycznego pacjenta;
  • E-rejestracja: usługa umożliwiająca wybór i zarezerwowanie terminu wizyty w poradni (na podstawie elektronicznego grafiku zintegrowanego z systemem szpitalnym) oraz udostępnienie informacji on-line o kolejkach oczekujących wraz z przybliżonym czasem oczekiwania na przyjęcie i systemem powiadomień SMS/e-mail do pacjenta; 
  • Odbiór e-wyników wraz z dostępem do elektronicznej dokumentacji Pacjenta: dostęp do wyników badań, obrazów itp. za pośrednictwem internetu wraz z systemem indywidualnych powiadomień SMS/e-mail do pacjenta o gotowości wyników do odbioru;
  • Obsługa zmiany terminów wizyt u lekarza: w pełni elektroniczny proces zmiany terminu ze strony szpitala lub z inicjatywy pacjenta;
  • E-wywiad: elektroniczne wprowadzenie przez pacjenta informacji dotyczących jego stanu zdrowia i stanu zdrowia rodziny przed wizytą w celu skrócenia czasu wizyty lub przed e-konsultacją zdalną;
  • E-konsultacje: usługa umożliwiająca pozyskanie przez pacjenta specjalistycznej porady lekarskiej na żądany temat, bez wychodzenia z domu (konsultacje pisemne lub video-konsultacje według ustalonego terminarza);
  • E-samokontrola: prowadzenie elektronicznego dziennika kontroli przez pacjenta za pośrednictwem e-Portalu. Dziennik kontroli ma wbudowane funkcje przeliczeń i prezentacji dla wybranych schorzeń i jest zintegrowany z systemem szpitalnym, dzięki czemu lekarz prowadzący ma bieżący wzgląd w dziennik kontroli pacjenta i na tej podstawie może formułować dodatkowe e-zalecenia;
  • E-usługa zintegrowanego procesu leczenia: zdalne konsultacje medyczne między specjalistami Instytutu Matki i Dziecka oraz specjalistami placówek partnerskich.

Autor zdjęć: Radosław Nowak Źródło: Instytut Matki i Dziecka