34. Szpital Wojewódzki w Siedlcach z nowym Ośrodkiem Onkologii

Projekt: Budowa Siedleckiego Ośrodka Onkologii

Beneficjent: Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.

Budowa Siedleckiego Ośrodka Onkologii w strukturze Mazowieckiego Szpitala w Siedlcach stanowi odpowiedź współczesnej medycyny na stawiane przed nią wyzwania epidemiologiczne trendów demograficznych w zakresie chorób onkologicznych.

Główny filar Projektu stanowi zakupiona nowoczesna i wysokospecjalistyczna aparatura medyczna umożliwiająca realizację celu głównego polegającego na kompleksowości, efektywności oraz dostępności wysokiej jakości usług medycznych dla mieszkańców subregionu siedleckiego. Nowoczesny tomograf komputerowy, rezonans magnetyczny, pozytonowa tomografia emisyjna (PET-CT), ultrasonografy czy mammograf zapewniają szybka i precyzyjną diagnostykę pacjentów w zakresie chorób onkologicznych. Akceleratory do radioterapii, system do brachyterapii czy system planowania leczenia kompatybilny z ww. aparaturą medyczną i robotem do przygotowywania terapii dożylnych, umożliwiają dobór nowoczesnych, „celowanych” metod leczenia uzależnionych od rodzaju i stopnia zaawansowania choroby. Koordynacja etapów diagnostyczno-leczniczych do pełnoprofilowej opieki onkologicznej, dzięki realizacji wszystkich etapów i założeń Projektu, umożliwia pacjentom dostęp do współcześnie stosowanych form leczenia skojarzonego tj. chirurgicznego, radioterapii, terapii systemowych i rehabilitacji.

Kompleksowość opieki nad chorymi świadczona jest w trybach: stacjonarnym, dziennym oraz ambulatoryjnym w przyjaznej pacjentom nowoczesnej i pozbawionej barier architektonicznych infrastrukturze. Budowa Siedleckiego Ośrodka Onkologii to także misja kształtowania wśród społeczeństwa postaw prozdrowotnych poprzez dostęp do programów zdrowotnych i edukacyjnych w celu zmniejszenia zachorowalności i umieralności (określanie ryzyka genetycznego wystąpienia choroby nowotworowej, realizacja programów populacyjnych, w tym: w kierunku raka szyjki macicy, raka piersi, raka jelita grubego).

Zdjęcia z archiwum Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach