31. Nowoczesna aparatura medyczna w SPZZOZ Wyszków

Projekt: Wyposażenie SPZZOZ w Wyszkowie w nowoczesną aparaturę medyczną

Beneficjent: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie

Realizacja projektu ma na celu poprawę dostępności do nowoczesnych metod leczenia na terenie powiatu wyszkowskiego i miasta Wyszków. Celem głównym projektu jest poprawa jakości udzielania świadczeń zdrowotnych poprzez zakup nowoczesnego sprzętu medycznego. Wyposażenie SPZZOZ w Wyszkowie w nowoczesną i innowacyjną aparaturę medyczną zniweluje nierówności w dostępie do wysokospecjalistycznych usług medycznych oraz będzie miało zauważalny wpływ zarówno na procesy lecznicze, jak i terapeutyczne.

W ramach realizacji projektu został zakupiony następujący sprzęt medyczny:

 • tomograf komputerowy
 • histeroskop operacyjny z oprzyrządowaniem
 • zestaw operacyjny do zabiegów laparoskopowych
 • zestaw na blok operacyjny w zakresie neurochirurgii i ortopedii
 • wyciąg ze stanowiskiem do rehabilitacji pozabiegowej ortopedycznej
 • 2 bilirubinometry
 • 2 lampy do fototerapii
 • kardiomonitor
 • aparat KTG
 • aparat USG
 • fotel ginekologiczny z leżanką
 • videoendoskop intubacyjny
 • szafa dekontaminacyjna do przechowywania endoskopów.

Dzięki realizacji inwestycji poprawi się jakość życia pacjentów z chorobami cywilizacyjnymi, zarówno leczonych w zakresie opieki szpitalnej, jak i ambulatoryjnej. Będzie także możliwe ograniczanie istniejących nierówności w zdrowiu również w aspekcie realizacji w grupach wiekowych poniżej 5 lat oraz 60+, a także osób z niepełnosprawnościami.

Zdjęcia z archiwum SPZZOZ w Wyszkowie