32. Nowa jakość usług medycznych w SPZZOZ w Przasnyszu

Projekt: Podniesienie poziomu opieki zdrowotnej w SP ZZOZ w Przasnyszu w celu poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego pacjenta oraz jakości usług medycznych

Beneficjent: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu

Inwestycja miała na celu poprawę jakości życia mieszkańców obszarów subregionu ostrołęckiego poprzez zwiększenie dostępności i jakości świadczonych usług zdrowotnych, dzięki doposażeniu SPZZOZ w Przasnyszu w nowoczesny sprzęt medyczny – na potrzeby leczenia szpitalnego, podstawowej i specjalistycznej opieki ambulatoryjnej oraz diagnostyki medycznej.

Uprzednio użytkowany w szpitalu sprzęt był przestarzały i niedostosowany do zmieniających się potrzeb pacjentów oraz aktualnych trendów demograficznych i epidemiologicznych. Ponadto był w większości zużyty i charakteryzował się wysoką awaryjnością, kumulując wysokie koszty eksploatacji. W wyniku realizacji projektu SPZZOZ w Przasnyszu uzyskał natomiast możliwość zakupu sprawnego, bezawaryjnego sprzętu, którego nowoczesne rozwiązania umożliwiają łatwą obsługę, oszczędność czasu, minimalizację błędów użytkownika, a w rezultacie pozwalają na szybką diagnostykę oraz natychmiastowe rozpoczęcie leczenia pacjenta. Wymiana aparatury medycznej przyczyniła się zatem do podniesienia standardu diagnostyki i leczenia oraz usprawniła proces obsługi pacjenta. Zakup nowych urządzeń o wyższych parametrach technicznych i udokumentowanej wydajności umożliwił świadczenie nowych usług medycznych i stosowanie nowoczesnych procedur.

Zakupiono m.in. mammograf, aparaty RTG, USG, USG okulistyczne, stoły operacyjne, zestaw do zabiegów urologicznych i ginekologicznych z histeroskopem, zestaw endoskopowy w składzie z videogastroskopem, videokolonoskopem, videobronchoskopem, aparaty do znieczulenia, urządzenie do hemodializy, analizator parametrów krytycznych, system KTG, łóżka porodowe, zestaw do badań wysiłkowych, sprzęt rehabilitacyjny. Oddziały szpitalne zostały wyposażone także w nowe kardiomonitory, aparaty EKG, ssaki operacyjne, defibrylatory czy pompy infuzyjne. Nowe sprzęty i aparatura są teraz dostępne dla wszystkich osób, w tym również dostosowane do zidentyfikowanych potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz osób borykających się z otyłością.

Autorka zdjęć: A. Spiżarska

Źródło: SPZZOZ w Przasnyszu