30. Poprawa warunków leczenia psychiatrycznego w Szpitalu Drewnica

Projekt: Poprawa funkcjonowania i efektywności kosztowej leczenia psychiatrycznego w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim Drewnica

Beneficjent: Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica Sp. z o.o.

Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica Sp. z o.o. w Ząbkach/k Warszawy to nowoczesne centrum opieki psychiatrycznej zapewniające pacjentom w kryzysie psychicznym najwyższe standardy leczenia, opieki, terapii i rehabilitacji. Budowa pawilonu szpitala to jedna z najważniejszych i największych inwestycji dotyczących lecznictwa psychiatrycznego w Polsce.

Placówka posiada oddziały psychiatryczne ogólne (w tym oddział kliniczny), oddział psychogeriatrii, oddział rehabilitacji psychiatrycznej, oddział dzienny, oddział leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych. W nowocześnie wyposażonych gabinetach i pracowniach pacjenci mają dostęp m.in. do leczenia stomatologicznego, okulistycznego, badań diagnostycznych RTG, EEG, EKG. Osoby chore objęte są także opieką Poradni Zdrowia Psychicznego oraz Zespołu Leczenia Środowiskowego. Kadra placówki to wysoko wyspecjalizowany personel, stale podnoszący swoje kwalifikacje. Szpital jest także bazą do szkolenia specjalizacyjnego lekarzy, kształcenia studentów kierunków medycznych, psychologów.

W szpitalu znajduje się 280 łóżek i 25 miejsc w oddziale dziennym. Placówka jest w pełni przystosowana do osób z niepełnosprawnościami. Oddziały są przestrzenne, sale 2,3 osobowe dostosowane do osób z zaburzeniami psychicznymi, przy zachowaniu bezpieczeństwa, godności i intymności chorych. Poza farmakologią u osób hospitalizowanych stosowana jest rehabilitacja psychiatryczna oparta na różnych formach terapii. Do systematycznej terapii służą sale: higieny, kulinarna, plastyczna, muzyczna, sala ćwiczeń ruchowych z wysokiej klasy sprzętem sportowym, pracownia komputerowa.

Także zewnętrzna infrastruktura dostosowana jest do rehabilitacji społecznej i leczniczej osób hospitalizowanych: ogród z altaną, ścieżki i ogród sensoryczny, siłowania zewnętrzna, boiska do koszykówki, siatkówki, tenisa ziemnego. Pacjenci objęci opieką w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim Drewnica Sp. z o.o. są leczeni i rehabilitowani zgodnie z nowoczesnymi trendami w psychiatrii.

Autor zdjęć: Marcin Kowalczyk FlashFoto