Fundusze Europejskie bliskie mieszkańcom

Kategoria: Fundusze Europejskie bliskie mieszkańcom

1 osoba może zagłosować raz dziennie.

65. Wzrost dostępności oraz rozwój zasobów kulturowych poprzez rozbudowę i przebudowę zabytkowego kina „Świt” w Zwoleniu
czytaj więcej
66. Q Samodzielności
czytaj więcej
67. Poprawa funkcjonowania i efektywności kosztowej leczenia psychiatrycznego w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim Drewnica
czytaj więcej
68. Bezrobotni z III profilem pomocy aktywni na rynku pracy powiatu mławskiego 
czytaj więcej
69. Aktywny III profil w powiecie mławskim 
czytaj więcej
70. Aktywizacja społeczna i zawodowa szansą na lepsze życie w gminach wiejskich powiatu mławskiego 
czytaj więcej
71. Zwiększenie usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych Stowarzyszenia Malwa PLUS 
czytaj więcej
72. Zwiększenie dostepności do usług społecznych świadczonych niesamodzielnym mieszkańcom Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
czytaj więcej
73. Aktywizacja społeczna i gospodarcza obszarów zdegradowanych , poprzez realizację projektów rewitalizacyjnych na terenie Miasta i Gminy Łosice
czytaj więcej
74. Zakup wyposażenia i aparatury medycznej służącej rozwojowi Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej w SP ZOZ w Nowym Mieście nad Pilicą
czytaj więcej
75. Sochaczew (od)Nowa
czytaj więcej
76. SmartCare – organizacja usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych TIK
czytaj więcej
77. Remont i przebudowa kamienic na obszarze Miasta Kazimierzowskiego w Radomiu
czytaj więcej
78. Przywrócenie funkcji społeczno-gospodarczych zdegradowanych terenów w ramach rewitalizacji Grodziska Mazowieckiego
czytaj więcej
79. Opiekuńcza Warszawa 
czytaj więcej
80. Odnowa tkanki mieszkaniowej – Pionki
czytaj więcej
81. Modernizacja istniejącej infrastruktury szpitala SPZZOZ w Zwoleniu oraz zakup sprzętu medycznego 
czytaj więcej
82. Domy pełne historii – program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie 
czytaj więcej
83. Zagospodarowanie dawnego browaru przyklasztornego do nowych funkcji usługowo – gastronomicznych
czytaj więcej
84. Instytut wiedzy – NZOZ Medical Center
czytaj więcej
85. Zwiększenie dostępności do usług zdrowotnych w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce
czytaj więcej
86. Dzienny Dom Opieki Medycznej – Medical Office s.c. 
czytaj więcej
87. Zintegrowany projekt rewitalizacji centrum osady fabrycznej w Żyrardowie służący aktywizacji społecznej i gospodarczej 
czytaj więcej
88. Modernizacja infrastruktury nad Stawem Górnym w Pionkach szansą na eliminację zjawisk kryzysowych oraz ożywienie społeczno-gospodarcze
czytaj więcej
89. Aktywizacja społeczno-gospodarcza zmarginalizowanych śródmiejskich przestrzeni miasta Płocka
czytaj więcej
90. Rozwój systemu usług opiekuńczych na terenie miasta Ostrów Mazowiecka
czytaj więcej
91. Wielka sztuka w małym mieście  
czytaj więcej