Znamy Liderów Ochrony Zdrowia na Mazowszu dzięki pomocy z Unii Europejskiej!

Znamy Liderów Ochrony Zdrowia 2022! Fundusze Europejskie wspierają rozwój opieki medycznej na Mazowszu

Walka z pandemią COVID-19 uświadomiła nam wszystkim ze zdwojoną siłą, jak ważne jest zdrowie.Dlatego specjalna edycja konkursu Lider Zmian poświęcona została tematyce ochrony zdrowia i innowacjom dofinansowanym ze środków Unii Europejskiej. Konkurs zorganizowała Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, a wzięły w nim udział placówki medyczne oraz przedsiębiorcy. O wyróżnieniu zwycięzców zdecydowali sami mieszkańcy w trakcie internetowego głosowania, które odbyło się na przełomie październikai listopada. Wyniki ogłoszono w czterech kategoriach: Walka z pandemią COVID-19, Diagnostyka i leczenie pacjentów, Profilaktyka i programy zdrowotne oraz Innowacje.

Nadzwyczajne wsparcie w nadzwyczajnych czasach

Szczególną kategorią konkursową była „Walka z pandemią COVID-19” z uwagi na prezentację efektów pomocy z Unii Europejskiej uruchomionej w nadzwyczajnym trybie po to, aby ratować zdrowie i życie nas wszystkich.
W ramach kategorii zaprezentowane zostały efekty projektów pozakonkursowych dotyczących doposażenia szpitali i wsparcia zespołów ratownictwa medycznego realizowanych przez Samorząd Mazowsza.

Jak podkreślił Wiesław Raboszuk, Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego – W projekt zostało zaangażowanych ponad 70 szpitali, i nie tylko, z całego województwa mazowieckiego. Kupowaliśmy środki ochrony osobistej, ale także bardzo skomplikowaną aparaturę diagnostyczną. Co warto zaznaczyć, jest to największy projekt realizowany w całej Unii Europejskiej. – W sumie w tej chwili zaangażowanych jest ponad 400 mln zł. To jest największy projekt w tej perspektywie finansowej realizowany przez wszystkie regiony europejskie. Nie powiedzieliśmy w tym projekcie ostatniego słowa, ponieważ będziemy dokonywać kolejnych zakupów jakże potrzebnego sprzętu medycznego – dodaje Wicemarszałek. W kategorii Walka COVID-19 zaprezentowano również efekty projektu realizowanego przez m.st. Warszawa we współpracy z warszawskimi szpitalami.

Wyniki głosowania internautów

Kategoria: Walka z pandemią COVID-19

 • Zwycięzca: Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego
 • Wyróżnienia: Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie oraz Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej

Kategoria: Diagnostyka i leczenie pacjentów

 • Zwycięzca: Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica Sp. z o.o. za projekt pt. „Poprawa funkcjonowania
  i efektywności kosztowej leczenia psychiatrycznego w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim Drewnica”
 • Wyróżnienia: Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. za dwa projekty
  „Koordynowana kompleksowa opieka kardiologiczna w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.” oraz „Budowa Siedleckiego Ośrodka Onkologii”

Kategoria: Profilaktyka i programy zdrowotne

 • Zwycięzca: Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o. o. za projekt pt. „Skuteczna diagnoza i indywidualna terapia w środowisku domowym szansą dla dzieci z autyzmem z województwa mazowieckiego”
 • Wyróżnienia: Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy za program rehabilitacji dzieci z chorobą kręgosłupa z klas I-VI (projekty zrealizowane wśród uczniów szkół z Radomia oraz Płocka, a także gmin Brudzeń Duży oraz Stara Biała) oraz Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu za kompleksowy program badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych z województwa mazowieckiego zrealizowany we wszystkich powiatach

Kategoria: Innowacje

 • Zwycięzca: Firma ALAB Laboratoria Sp. z o.o.: za projekt pt. „Innowacyjne zestawy chemiczne niezbędne do precyzyjnej detekcji oraz oznaczania poszczególnych substancji w organizmie człowieka z wykorzystaniem technologii HPLC i LCMS”
 • Wyróżnienia: Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. za projekt pt.Rozbudowa funkcjonalna e-platformy medycznej dla mieszkańców subregionu siedleckiego”, Firma Med & Life Sp. z o.o. za projekt pt. „Wielofunkcyjny system do terapii i rehabilitacji wykorzystujący zaawansowane technologie ICT”

Szczegółowe informacje o projektach dostępne są na stronie www.liderzmian.eu.