Szukamy efektów Funduszy Europejskich na Mazowszu! – Startuje plebiscyt #eFEktUE – nominacje do konkursu Lider Zmian 2023”!

Jesteś beneficjentem Funduszy Europejskich na Mazowszu? Zgłoś swój projekt do plebiscytu „#eFEktUE – nominacje do konkursu Lider Zmian 2023”. Udział w plebiscycie to wyjątkowa okazja na pochwalenie się efektami działań dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej wśród mieszkańców regionu.
Zgłoszenia przyjmowane są w formie elektronicznej do 31 lipca. Plebiscyt organizuje Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Wydarzenie odbywa się pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. 

Plebiscyt internetowy skierowany jest do samorządów, ich jednostek organizacyjnych, uczelni, przedsiębiorców i wszystkich innych beneficjentów programu regionalnego  dla Mazowsza na lata 2014-2020. Każdy z nich może zgłosić maksymalnie 2 swoje projekty.

– Fundusze europejskie wspierają zrównoważony rozwój Mazowsza. Program regionalny jest już na zaawansowanym etapie realizacji, a efekty dofinansowanych działań widoczne są w całym województwie. Zachęcam wszystkich beneficjentów do zgłaszania przykładów inwestycji infrastrukturalnych, biznesowych, a także projektów edukacyjnych czy społecznych do udziału w plebiscycie. Wspólnie pokażmy jak bardzo Unia Europejska wpływa na rozwój Mazowsza w wymiarze lokalnym i regionalnym – powiedział Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego.

Zwycięzcy zostaną wyłonieni w ramach dziewięciu kategorii odpowiadających wszystkim subregionom województwa: siedleckiego, żyrardowskiego, radomskiego, warszawskiego wschodniego, ciechanowskiego, ostrołęckiego, płockiego, warszawskiego zachodniego i Warszawy. W sumie mieszkańcy zdecydują o przyznaniu aż 23 nominacji do konkursu głównego Lider Zmian 2023. W celu zobiektywizowania wyników z uwagi na zróżnicowanie subregionów (w tym liczbę mieszkańców) liczba nominacji została uzależniona od liczby umów
o dofinansowanie w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców. To oznacza od 1 do 5 nominacji o przyznaniu których zdecydują mieszkańcy podczas internetowego głosowania.

– Każdy subregion jest inny, ma inne potrzeby i wyzwania, w których zaspokojeniu pomagają fundusze z Unii Europejskiej. Celem plebiscytu jest promocja efektów dofinansowanych działań, a jednocześnie docenienie wysiłków beneficjentów aktywnie pozyskujących unijne środki. Projekty którym mieszkańcy przyznają największą liczbę głosów otrzymają automatyczną nominację do konkursu głównego Lider Zmian zaplanowanego na 2023 rok, który będzie stanowił podsumowanie całej obecnej perspektywy unijnej – powiedział Mariusz Frankowski Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Do 31 lipca zgłoś swój projekt do udziału w plebiscycie!

O czym musisz pamiętać?

 • Każdy Beneficjent może zgłosić maksymalnie 2 swoje projekty,
 • Do udziału w plebiscycie przyjmowane są tylko projekty zakończone lub które do 30 czerwca osiągną poziom co najmniej 70 procent realizacji.
 • Regulamin i formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie www.liderzmian.eu
 • Zgłoszenie należy wysłać najpóźniej do 31 lipca do godziny 23.59 na adres lider-zmian@mazowia.eu
 • Do udziału w plebiscycie nie można zgłosić projektu, który otrzymał nagrodę główną lub wyróżnienie
  w kategorii „Lider Zmian. Nagroda Internautów” konkursu Lider Zmian 2019.

Ważne terminy:

 • Do 31 lipca: przyjmowanie zgłoszeń projektów
 • Sierpień: weryfikacja zgłoszonych projektów oraz przekazywanie decyzji o zakwalifikowaniu do udziału
 • 15 września31 października: głosowanie na projekty przez stronę www.liderzmian.eu
 • 25 listopada: ogłoszenie wyników plebiscytu podczas 11. (e)Forum Rozwoju Mazowsza

Zapraszamy do zgłaszania projektów i promocji efektów pomocy z Unii Europejskiej!